Navigace

Obsah

Zde jsou uvedeny platné vyhlášky obce Kozojedy,kterými se řídíme.

 

Poplatek za psa vyhláška č.1/2010

 

Vyhláška č.1/2015-třídění odpadu

 

Požární řád vyhláška č.2/2011

 

Poplatek za odpad vyhláška č.3/2011

Vyhláška č.1/2016-Noční klid

Dále obec postupuje dle platných směrnic obce,které jsou možné k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním úřadě,dále dle platného zákona č.128/2000Sb. a pozdějších předpisů(zákon o obcích) a platné legislativy České republiky.