Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací.

 

1.

Název

Obec Kozojedy

2.

Důvod a způsob založení

Obec Kozojedy vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 5 členů

Václav Stanislav - starosta

Pavel Oulický - místostarosta    

Zdeněk Chotěborský-předseda finančního výboru   Miroslav Krupička-předseda kontrolního výboru         Zuzana Vajsová-člen samosprávy
Dagmar Oulická - účetní

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Kozojedy
Kozojedy č.p. 10 
270 54 Řevničov

Telefon:      

Starosta obce

734 651 431  

603 101 602 

e-mail:   vendastanda@centrum.cz

     
       
       
E-mail obce: kozojedyobora@centrum.cz 
Internet. stránky: www.obec-kozojedy.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Kozojedy
Kozojedy č.p. 10 
270 54 Řevničov

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Kozojedy
Kozojedy č.p. 10 
270 54 Řevničov

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 18.00 - 19.00    

4.4.

Telefonní čísla

 
   
   
 
   
Mobil: 734651431
e-mail: kozojedyobora@centrum.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax:

4.6.

Adresa internetové stránky

www.obec-kozojedy.cz 

4.7.

Adresa e-podatelny

kozojedyobora@centrum.cz

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

číslo účtu/kód banky:KB: 20826221/0100

                            ČNB:94-1617221/0710

6.

00639877

7.

DIČ

CZ00639877

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

 

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2015

9.

Žádosti o informace

žádosti lze podat písemně.elektronicky či ústně

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Na adresu:Obec Kozojedy Kozojedy 10 270 54 p.Řevničov či e-mailem:kozojedyobora@centrum.cz

11.

Opravné prostředky

 

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Kozojedy

   -Oznamovací povinnost k poplatku z komunálního odpadu
  - Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2010
- Odhlášení psa z evidence

-Přihlášení k trvalému pobytu

-Povolení ke kácení dřevin a náletů
 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Kozojedy

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

zákon o obcích č.128/2000 Sb.a jejich právní úpravy.

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Kozojedy vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Kozojedy poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2013 k náhlednutí na obecním úřadě v úřední dny.