Navigace

Obsah

Dne 22.3.2014 zasahoval SDH Kozojedy při požáru v obci Kozojedy-část Průhon,kde hořela část obecního pozemku.Jako první se k požáru dostal SDH Kozojedy.Dále na místo dorazily jednotky z Řevničova,Rakovníka,Kladna,Ročova a policie Nové Strašecí.Přivolané jednotky hořící plochu už jen dohašovaly.Vše zkončilo bez újmy na zdraví či majetku.

zpráva velitele SDH

Výjezd k požáru lesního porostu v obci Kozojedy dne 22.3.2014
Dne 22.3.2014 v 16:39 hodin byla operačním střediskem HZS Kladno vyslána jednotka 21C165(SDH Kozojedy) s vozidlem TATRA 805 a PS12 k požáru lesního porostu v obci Kozojedy u domu čp.44, okres Rakovník.Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesního porostu a neupraveného pozemku v blízkosti domu čp. 44, v místech zvaném na Průhoně.Zjištěn požár v rozsahu cca 20x30m2, který se snažili sami uhasit obyvatelé domu čp. 44 jednoduchými hasícími prostředky, místo bylo přístupné skrz starý polorozbořený plot  z levé strany domu čp. 44 a to od místní slepé komunikace, vzhledem k tomu že 50m od požářiště se nacházel vodní tok(Smolnický potok), bylo zřízeno stanoviště pro čerpání vody přímo z potoka za pomoci PS-12, kdy družstvo jednotky o počtu 5 členů(Lukáš Oulický,Tomáš Šmídl,dále Lukáš Fučík, Pavel Oulický a Miroslav Krupička) natáhlo hadicové vedení 1x „B“, 2x „C“ od PS-12 přímo k požáru. Jednotka provedla uhašení požářiště, následně se na místo dostavila jednotka SDH Řevničov, jež provedla dohašení požáru (prolití lesního porostu). Následně se na místo dostavily i jednotky HZS Rakovník,SDH Lužná, Ročov a vyšetřovatel HZS Kladno, jež si věc na místě převzal. Uchráněn lesní porost a obydlí v blízkosti lesa, ke škodě na majetku ani zdraví nedošlo.

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1