Navigace

Obsah

Od roku 1995 

Při osamostatnění obce od bývalého začlenění k obci Pochválov je součastně ustanoven nový hasičský sbor a jeho vedení.Přispěly k tomu i rozdílné názory na činnost hasičů ze strany bývalého MNV Pochválov a samotnými členy požárníků v obci Kozojedy.
Nové svědectví o činnosti je zahájeno r.1995.

V roce 1995 bylo ustanoveno nové družstvo a na výroční schůzi byl za předsedu hasičů schválen Eminger Václav st.Zároveň byli přijmutí nový členové sboru.Sbor čítal 33 členů.Již po znovuobnovení jednotky se hasiči podíleli na likvidaci požáru chmelové sušárny v obci Kozojedy za což jim zemědělská společnost Pochválov poděkovala.Obec jim poděkovala za znovuobnovení sboru a přislíbila finanční pomoc v této činnosti.Družstvo opět plánovalo navázat v účastech na soutěžích v okrese.Rovněž muselo ale připravit auto pro technickou kontrolu,zprovoznit stříkačku a zkontrolovat stav a počet hadic.
V dalších letech byly zakoupeny nové pracovní uniformy pro členy sboru a v hasičské zbrojnici se provedly menší opravy.Dále členové každý rok provedli sběr železného šrotu.V roce 2001 má sbor 26 členů.